İletişim

Yürütme Kurulu

Doç. Dr. İbrahim Atmaca (Başkan)
Ayşen HAMAMCIOĞLU
A. Serhat BAHŞİ
Ali Akkaya
Cevdet Bingöl
Dr. Ahmet Coşgun
Ali Gülgüzel
Mehmet Kemer
Devrim Kılıç
Cüneyt Deniz Küheylan
Mustafa Yalçın Özçelik
Kaan Kemal Sakarya