İletişim

Antalya İklimlendirme Sempozyumu » Sempozyum Takvimi

Sempozyum Takvimi

→ 08 Eylül 2017 Bildiri özetlerininsempozyum sekretaryasına gönderilmesi

→ 22 Eylül 2017 Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi*

→ 20 Ekim 2017 Tam metin bildirilerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi

→ 08 Kasım 2017 Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

*Bilim Kurulu tarafından ön kabulü yapılan bildiriler tam metin olarak ulaştıktan sonra değerlendirilerek programa alınacaktır.