İletişim

Antalya İklimlendirme Sempozyumu » Sempozyum Programı

Sempozyum Programı

I. GÜN 15 Aralık Cuma

09.00-10.00 Kayıt

SALON 1

10.00 – 12.00 Açılış Oturumu

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

(Davetli Konuşmacılar)

10.30-11.15 Prof. Dr. Birol Kılkış “Konfor İklimlendirmesinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Işınımsal Soğutma”

11.15-12.00 Sarven Çilingiroğlu “İklimlendirmede sektörel kuruluşlar ve çalışmaları”

12.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00-15.30 Konuya Özel Oturum: ““Okullarda İç Hava Kalitesi: İzmir İçin Örnek Bir Uygulama”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Arısoy

(Davetli Konuşmacılar)

Prof. Dr. Macit Toksoy “Okullarda İç Çevre Kalitesi Eğitimi Projesi: Pilot çalışma İzmir”

Prof. Dr. Sait Sofuoğlu “İç Hava Kalitesinin Öğrenci Sağlığı ve Performansına Etkisi”

Doç. Dr. İbrahim Atmaca “Sınıflarda Isıl Konfor Ve Öğrenci Sağlığına Etkisi”

Yrd. Doç. Dr. Ziya Haktan Karadeniz “Sınıflarda Taze Havanın Etkin Dağılımı: CFD Simülasyonu”

Mak. Yük. Müh. Sinan Aktakka “Sınıf Havalandırma Sistemleri”

Doç. Dr. Orhan Ekren “Pilot Okulda Havalandırma Uygulaması ve Sonuçları”

15.30-16.00 ARA

16.00-17.30 Konuya Özel Oturum: “İklimlendirmede son gelişmeler”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Macit Toksoy

(Davetli Konuşmacılar)

16.00-16.30 Prof. Dr. Ahmet Arısoy “İklimlendirmede Sistem Seçimi”

16.30-17.00 Yrd. Doç. Dr. Ziya Haktan Karadeniz “İklimlendirme Sistemlerinde 3B Eklemeli Üretim Uygulamaları”

17.00-17.30 Dr. Müh. Zeki Yılmazoğlu, “EN 378 Standartının Sistem Seçimine Etkileri”

17.30-18.00 ARA

18.00-19.00 Konuya Özel Oturum: BIM (Bina Bilgi Modelleme)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birol Kılkış

Ümit Kılıç

Behnam Aghbali

II. GÜN 16 Aralık Cumartesi

SALON 1

10.00-11.00 Konuya Özel Oturum: “İklimlendirmede son gelişmeler”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Güngör

(Davetli Konuşmacılar)

10.00-10.20 Prof. Dr. İlhami Horuz “Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Performans Arttırıcı Uygulamalar”

10.20-10.40 Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu “Konut Tipi Binalarda Optimum Isıl Geçirgenlik Değerlerinin Belirlenmesi”

10.40-11.00 Prof. Dr. Arzu Şencan Şahin “R134a’ya Alternatif R1234yf ve R1234ze nin Kullanıldığı Bir İklimlendirme Sisteminin Termodinamik Analizinde Gep Modeli Yaklaşımı”

SALON 2

10.00-11.00Bilimsel/Teknolojik Bildiriler Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Kumlutaş

10.00-10.20 Doç. Dr. Müslüm Arıcı “Antalya Ve Kayseri İklim Şartları İçin Bina Dış Duvarına Entegre Edilen Faz Değiştiren Malzemelerin Isıtma Ve Soğutma Yükü Üzerindeki Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi”

10.20-10.40 Prof. Dr. Mehmet Emin Arıcı “Merkezi Isıtma ve Kişisel Isıtma Uygulamalarının İşletme Sıcaklığı Üzerine Etkisinin Teorik Analizi”

10.40-11.00 Mak. Müh. H. Tarık Güner “Buharlı Nemlendiricilerde Alternatif Hijyenik Buhar Üretimi”

 

11.00-11.30 ARA

11.00-11.30 ARA

11.30-12.30 Konuya Özel Oturum: “Binalarda Enerji Verimliliği”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhami Horuz

(Davetli Konuşmacılar)

11.30-11.50 Prof. Dr. Ali Güngör “Binalar İçin Enerji Verimliliği ve Maliyet Etken HVAC Zamanlama Teknikleri ve Uygulamaları”

11.50-12.10 Prof. Dr. Nurdil Eskin “Tarihi Ve Modern Binalarda Enerji Simülasyonu İle Yıllık Tüketimlerin Hesaplanması Ve Isıl Konfor Analizi”

12.10-12.30 Ergin Kükrer “Kullanıcı Kontrollü Ve Hareketli Gölgeleme Elemanı Optimizasyonunun Bina Enerji Tüketimi Ve Konfor Şartlarına Etkisi”

11.30-12.30 Bilimsel / Teknolojik Bildiriler Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hikmet Rende

(Davetli Konuşmacılar)

11.30-11.50 Yrd. Doç. Dr. Murat Çakan “İç Ortam Havalandırmasında Geleneksel Yöntemler”

11.50-12.10 Doç. Dr. Ayla Doğan “Çakıl Taşlarında Depolanan Isının Sera Isıtmasında Kullanılmasının Deneysel Olarak İncelenmesi”

12.10-12.30 Dr. Ahmet Çoşgun “İklimlendirme Ve Soğutma Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarında Kusur Ve Derecelendirilmesi Problemi Ve Çözüm Öenerileri (Antalya Örneği)”

12.30-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ

14.30-15.30 Bilimsel / Teknolojik Bildiriler Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurdil Eskin

 

14.30-14.50 Dr. Andaç Yakut“İklimlendirme Sektöründe Küresel İklim Değişikliğini Azaltma Çabaları ve Yeni Nesil Soğutucu Akışkan R32”

14.50-15.10 Zehra Pınar Ata “Klima Santrali (AHU) Test Programı Yazılımı ve Test Düzeneği”

15.10-15.30 Tuba Gül Çarıkçı “Hijyenik Klima Santralleri Ve Özellikleri”

14.30-15.30 Bilimsel / Teknolojik Bildiriler Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sait C. Sofuoğlu

14.30-14.50 Prof. Dr. Dilek Kumlutaş “Çapraz Akış Fanlı Split Klima Dış Ünite Tasarımının Sayısal Ve Deneysel Olarak İncelenmesi”

14.50-15.10 Prof. Dr. Dilek Kumlutaş “İklimlendirilen Bir Hacmin Hız Ve Sıcaklık Dağılımının Deneysel Yöntemler İle Elde Edilen Sınır Koşulları Kullanılarak Zamana Bağlı Sayısal İncelenmesi”

15.10-15.30 Doç. Dr. Hüseyin Günerhan “Bir Traktör Kabininin Güneş Hücreleri Yardımıyla Soğutulması”

15.30-16.00 ARA

15.30-16.00 ARA

16.00-17.00 Konuya Özel Oturum: “Tarımsal İklimlendirme Uygulamaları”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Can Ertekin

(Davetli Konuşmacılar)

16.00-16.20 Prof. Dr. Hüseyin Öztürk “Örtüaltı Tarımında İklimlendirme”

16.20-16.40 Prof. Dr. Atılgan Atılgan “Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde İklimlendirmenin Önemi”

16.40-17.00 Doç. Dr. Ersin Polat “Kültürü Yapılan Bazı Mantarların İklim İsteği Ve İklimlendirme”

 

17.00-17.30 SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ