İletişim

Destek

Sempozyum’da bildiri sunan akademisyenler ve kamu çalışanlarının ulaşım ve konaklama giderleri ile bildiri sunan tüm katılımcıların sempozyum delege katılım giderleri Sempozyum Organizasyonu tarafından karşılanmaktadır.