İletişim

Antalya İklimlendirme Sempozyumu » Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4 ebadındaki kağıda Word 6.0 veya üst versiyon yazılımlardan herhangi biri ile 12 punto Times New Roman Tur fontu ile yazılmalıdır.

Bildiri özetleri  15 EYLÜL 2017 tarihine kadar etkinlik iletişim adresine gönderilmelidir.Gönderilen özetlerin içeriği incelendikten sonra kongreye uygun olup olmadığı belirlenecek ve yazarlarına  22 EYLÜL 2017 tarihine kadar bilgi verilecektir.

BİLDİRİ TAM METİN YAZIM KURALLARI

Uygun görülen bildirilerin tamamı aşağıdaki yazım kurallarına göre 20 EKİM 2017 tarihine kadar sempozyum sekreterliğine gönderilmelidir.Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen bildirilerin Etkinlik Bildiriler Kitabında yayınlanıp yayınlanmayacağı ve etkinlikte sunulup sunulmayacağı 08 KASIM 2017 tarihine kadar yazarlarına bildirilecektir.

Bildirilerin gönderilmesi çalışmanın başka bir yerde daha önceden (kongre/kurultay/sempozyumda) yayınlanmadığını ve yazarların TMMOB Makine Mühendisleri Odası‘na bildirinin yayınlanması ile ilgili izni verdiğini gösterir.

Bildiri yazımında aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır;

 1. Bildiriler, etkinlik duyurularında belirtilen konu başlıklarında, teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin, uygulamaların, araştırmaların ve sonuçlarının yer alacağı toplam 6 sayfayı geçmeyecek şekilde kaleme alınmalıdır.
 2. Bildiri adı ve içeriği birbirine uygun olmalıdır. Bildiride anlatılmak istenen bilgiler net olarak ortaya konulmalıdır.
 3. Bildiri dili Türkçe`dir. Bildirilerde kullanılan dilin anlaşılabilir bir Türkçe olmasına dikkat edilmeli, yabancı dillerdeki sözcükler ve tümceler mümkün olduğu kadarıyla kullanılmamalıdır.
 4. Bildirinin üslubu, formatı ve dili kongre yapısına ve etiğine uygun olmalıdır.
 5. Bildirilerde belirli bir firma veya firma topluluklarının menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve propaganda yapılmamalıdır. Bildirilerde herhangi bir firmanın, ürünün ( veya sistemin) cihazın veya markanın reklamı yapılmamalıdır.
 6. Bildiriler daha önce herhangi bir dergide, katalogda ve kitapta yayınlanmamış veya benzer bir etkinlikte sunulmamış olmalıdır. Bildirilerde aktarılan konunun sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
 7. Bildiriler bilgisayarda Word 6.0 veya üst versiyon yazılımlardan herhangi biri kullanılarak yazılmış olmalıdır.
 8. Bildiri antalya@mmo.org.tr adresine e-posta ile de gönderilmelidir.
 9. Bildirilerde 200 (iki yüz) kelimeyi geçmeyecek özet (Türkçe ve İngilizce) kısmı olmalıdır. Bildirilerde anahtar kelimeler yer almalıdır.
 10. Bildirinin başlık, yazar ad(lar)ı, unvanları, adresleri, telefon, faks, e-maillerinin yazıldığı kapak sayfası numarasız olarak bulunmalıdır.
 11. Sadece başlığın yazıldığı ilk sayfada başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak ikinci satırdan özet başlamalı, özet sonrası bir satır boşluk bırakıldıktan sonra ikinci satırdan giriş ve amaç bölüm başlığı yazılarak metin başlamalıdır. Her bölüm başlığından sonra bir satır boşluk bırakıp ikinci satırdan yazılar yazılmalıdır. Bildirilerin yazıldığı numaralı bu sayfalar; A4 kağıdının üstten 25mm, alttan30 mm, sağ ve sol yandan25 mmboşluk bırakılacak şekilde olmalıdır.
 12. Bildiri başlığı 14 punto Times New Roman fontlu bütün harfleri büyük, bold ve satır ortalayarak yazılmalıdır. Bildiride geçen özet, giriş ve amaç, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynaklar bölüm başlıkları Times New Roman fontlu 11 punto büyük harf ve bold olarak sol başta yazılmalıdır. Bildirinin diğer yazıları ise Times New Roman fontlu 11 punto ve boldsuz olarak yazılmalı, sağdan ve soldan25 mmboşluk bırakılarak ve her iki yana yaslayarak yazdırılmalıdır.
 13. Tablolarda üstte ve numaralandırılmış, şekil, grafik, formül, resim ve fotoğraflarda altta ve numaralandırılmış olarak açıklayıcı adlar ve notlar Times New Roman fontlu 11 punto ve boldlu olarak küçük harflerle, sadece Tablo, Grafik, Formül, Resim ve Fotoğrafların ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.