İletişim

Amaç ve Kapsam

AMAÇ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Antalya Şube tarafından gerçekleştirilecek olan Antalya İklimlendirme Sempozyumunda amaç; Oda – Üniversite – Sanayi – Proje Müellifi – Uygulayıcı – Yatırımcı – İşletmeci ve kullanıcıları bir araya getirmek, teknolojik yenilikleri ve çağdaş uygulamaları iklimlendirme ihtiyacının yoğun olduğu Antalya’ ya ve ülkemize kazandırmak, henüz uygulamaya geçmemiş teknolojileri sektöre aktarmak, geliştirmek ve yaygın biçimde kullanıma sunmaktır.

KAPSAM

Sempozyum ülkemizde özellikle de Antalya’ da turizm, inşaat, otomotiv, tarım, sağlık vb. birçok sektörde yoğun olarak kullanılan iklimlendirme sistemleri hakkında konunun tüm boyutlarıyla tartışılması amacıyla ilgili kesimleri bir araya getirecektir.

İklimlendirmenin tanımı, sistem ve teknolojileri, projelendirilmesi, uygulanması ve uygulamadaki aksaklıklar ile bunların giderilmesi, işletilmeleri ve bu süreçte kullanımı zorunlu bakım teknolojileri ve sistemleri ile ilgili bilgisayar yazılımları irdelenecektir. Sempozyum kapsamında; bilgi ve deneyime sahip konusunda uzman kişilerin aktaracağı güncel bilgilerle içeriğin daha da zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. Düzenlenecek konuya özel oturumlar ile iklimlendirme sistem ve teknolojilerindeki son trendlerkapsamlı bir şekilde tartışılacaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler ile yapılacakkonuya özel oturumlar sonucu ortaya çıkan görüş ve öneriler bir sonuç bildirisi ile kamuoyuna duyurulacaktır.